HOE HET SPOOR VLOT TE TREKKEN?

Het modal shift-beleid – het verschuiven van goederen van weg naar spoor en binnenvaart – blijkt een mislukking. Goederenvervoer per spoor verliest zelfs terrein. Door de crisis, hoge spoortarieven en een haperende Betuwelijn. Meer flexibiliteit kan verlichting brengen. Lees hier het artikel in Milieumagazine:

Kwaliteit boven kwantiteit

“Meer inzameling loont alleen wanneer het afval daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled”, zegt Boris van de Ham in een artikel op de website van de Vereniging Afvalbedrijven.

Maatschappelijke impact

Klimaatvraagstuk, energietransitie, armoedebestrijding: de huidige grote uitdagingen vragen om een biljoeneninvestering. Dit artikel in Milieumagazine beschrijft hoe kapitaalkrachtige institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, met impact-investeringen een meetbaar verschil willen maken.      

Klimaatverdrag & klimaatzaken

Het Klimaatverdrag treedt in werking, maar biedt het ook juridische kansen? Advocaat Roger Cox en hoogleraar Jonathan Verschuuren spreken zich uit in Milieumagazine.

Zeehonden online spotten

Zeehonden spotten vanaf de luie stoel. Met de zeehondenwebcam van Het Groninger Landschap is dat mogelijk. Eind juni gaat de webcam online.

Drie molens in gemeente loppersum

De Stormvogel, De Leeuw en De Hoop. Zo heten de drie historische molens die Het Groninger Landschap begin 2016  overnam. De Golden Raand neemt een kijkje.

Zilte Vitaliteit

It Fryske Gea gaat de boer op met de visie Zilte Vitaliteit. Samen met anderen wil de natuurorganisatie kansen benutten op de grens van zoet en zout.

Gft basis voor producten

De publicatie Made by gft zet gft-producten en hun toepassingen in de schijnwerper. Door een betere inzameling groeit de hoeveelheid gescheiden gft. Meer gft leidt tot meer gft-producten.

Vogelwachters in De Slufter

Kwetsbare natuur beschermen door bezoekers te laten zien hoe mooi en bijzonder de natuur is. Dat is het idee achter de vogelwachters die van april tot augustus bij De Slufter bivakkeerden.

Welkom bij Utopia

Aan de oostzijde van Texel ligt Utopia, een binnendijks terrein van Natuurmonumenten. Een vogelparadijs is het, waar in het voorjaar zevenduizend paar grote sterns broeden.

Gronings Ganzenakkoord

De ganzenproblematiek is uitermate complex. De wensen lopen ver uiteen. Waar boeren ganzen het liefst afschieten, laten natuurbeschermers ze liever met rust. In Groningen kwamen de partijen eruit, in goed overleg.

Magazine Waddensleutels

Het magazine ‘Waddensleutels’, verschenen tijdens het afsluitende symposium op 16 april 2015, laat op toegankelijke wijze de bevindingen zien van het onderzoeksproject Waddensleutels.

Groningen als vogelparadijs

De grauwe kiekendief, de grote zilverreiger, de grauwe gors: sommige vogels houden echt van Groningen. Deze serie in de Golden Raand brengt ze in tekst en beeld.

Lesprogramma over Zoogdieren

Vanaf dit voorjaar gaat Het Groninger Landschap scholen langs met een zoogdierenles. Zoogdieren zijn razend populair. Een heleboel opgezette zoogdieren gaan mee de klas in

Wadwachters op de wierde

Met het tijdschrift Noorderbreedte lanceerde Het Groninger Landschap een ontwerpwedstrijd. Iedereen werd uitgenodigd om plannen te bedenken voor een buitendijkse wierde bij Noordpolderzijl. Die uitdaging gaan wij graag aan.

Van Gft Naar Grondstof

De Vereniging Afvalbedrijven laat in de publicatie Van Gft Naar Grondstof zien hoe belangrijk de gescheiden inzameling en verwerking van gft is. De uitgave maakt inzichtelijk WAAROM dit zo is en HOE meer gescheiden gft-inzameling te realiseren is.

Rietlanden: van oud naar nieuw

De rietlanden langs het Zuidlaardermeer gaan op de schop. Het verdroogde oude riet maakt plaats voor een jongere generatie, die met de voeten in het water staat. De roerdomp zal ervan profiteren. Lees hier het verhaal in de Golden Raand, het blad van Het Groninger Landschap: Rietlanden Zuidlaardermeer

Kraanvogels in Fochteloërveen

Aan de oostzijde van het Fochteloërveen is van 2010 tot 2014 het LIFE+ Nature project The Dutch Crane Resort gerealiseerd. In het gebied van 370 hectare is het nat, veel natter dan jaren geleden.

10 jaar kwelderherstel

In 2001 startte It Fryske Gea in Noard-Fryslân Bûtendyks een proef met kwelderherstel. Op drie plaatsen werd de kade van een zomerpolder doorgestoken. Na het doorsteken volgden onderzoekers tien jaar lang de effecten.

Hunze: wereldnatuur binnen handbereik

Onlangs presenteerde Het Groninger Landschap samen met haar partners de nieuwe Hunzevisie, getiteld Hunzevisie 2030, Wereldnatuur binnen handbereik.