Sporen van de Kerstvloed 1717

De Kerstvloed van 1717 vormde het huidige Groningse kustlandschap. In heel Noord-Groningen zijn relicten te vinden die herinneren aan de verwoestende overstroming. Artikel in Golden Raand, tijdschrift van Het Groninger Landschap.

Kiezen voor het milieu?

Maart 2017 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Addo van der Eijk nam voor Milieumagazine de programma’s door en legde ze langs de milieumeetlat.

CSI in de ecologie

Stabiele isotopen vertellen unieke verhalen. Over wat een dier gegeten heeft, en waar hij is geweest. Het onderzoeksproject Waddensleutels bracht met stabiele isotopen het voedselweb van de Waddenzee in kaart.

HOE HET SPOOR VLOT TE TREKKEN?

Het modal shift-beleid – het verschuiven van goederen van weg naar spoor en binnenvaart – blijkt een mislukking. Goederenvervoer per spoor verliest zelfs terrein. Door de crisis, hoge spoortarieven en een haperende Betuwelijn. Meer flexibiliteit kan verlichting brengen. Lees hier het artikel in Milieumagazine:

Kwaliteit boven kwantiteit

“Meer inzameling loont alleen wanneer het afval daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled”, zegt Boris van de Ham in een artikel op de website van de Vereniging Afvalbedrijven.

Maatschappelijke impact

Klimaatvraagstuk, energietransitie, armoedebestrijding: de huidige grote uitdagingen vragen om een biljoeneninvestering. Dit artikel in Milieumagazine beschrijft hoe kapitaalkrachtige institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, met impact-investeringen een meetbaar verschil willen maken.      

Klimaatverdrag & klimaatzaken

Het Klimaatverdrag treedt in werking, maar biedt het ook juridische kansen? Advocaat Roger Cox en hoogleraar Jonathan Verschuuren spreken zich uit in Milieumagazine.

Zeehonden online spotten

Zeehonden spotten vanaf de luie stoel. Met de zeehondenwebcam van Het Groninger Landschap is dat mogelijk. Eind juni gaat de webcam online.

Drie molens in gemeente loppersum

De Stormvogel, De Leeuw en De Hoop. Zo heten de drie historische molens die Het Groninger Landschap begin 2016  overnam. De Golden Raand neemt een kijkje.

Zilte Vitaliteit

It Fryske Gea gaat de boer op met de visie Zilte Vitaliteit. Samen met anderen wil de natuurorganisatie kansen benutten op de grens van zoet en zout.

Gft basis voor producten

De publicatie Made by gft zet gft-producten en hun toepassingen in de schijnwerper. Door een betere inzameling groeit de hoeveelheid gescheiden gft. Meer gft leidt tot meer gft-producten.

Vogelwachters in De Slufter

Kwetsbare natuur beschermen door bezoekers te laten zien hoe mooi en bijzonder de natuur is. Dat is het idee achter de vogelwachters die van april tot augustus bij De Slufter bivakkeerden.

Welkom bij Utopia

Aan de oostzijde van Texel ligt Utopia, een binnendijks terrein van Natuurmonumenten. Een vogelparadijs is het, waar in het voorjaar zevenduizend paar grote sterns broeden.

Gronings Ganzenakkoord

De ganzenproblematiek is uitermate complex. De wensen lopen ver uiteen. Waar boeren ganzen het liefst afschieten, laten natuurbeschermers ze liever met rust. In Groningen kwamen de partijen eruit, in goed overleg.

Magazine Waddensleutels

Het magazine ‘Waddensleutels’, verschenen tijdens het afsluitende symposium op 16 april 2015, laat op toegankelijke wijze de bevindingen zien van het onderzoeksproject Waddensleutels.

Groningen als vogelparadijs

De grauwe kiekendief, de grote zilverreiger, de grauwe gors: sommige vogels houden echt van Groningen. Deze serie in de Golden Raand brengt ze in tekst en beeld.

Lesprogramma over Zoogdieren

Vanaf dit voorjaar gaat Het Groninger Landschap scholen langs met een zoogdierenles. Zoogdieren zijn razend populair. Een heleboel opgezette zoogdieren gaan mee de klas in

Wadwachters op de wierde

Met het tijdschrift Noorderbreedte lanceerde Het Groninger Landschap een ontwerpwedstrijd. Iedereen werd uitgenodigd om plannen te bedenken voor een buitendijkse wierde bij Noordpolderzijl. Die uitdaging gaan wij graag aan.