Vijftig jaar Lauwersmeer

Het Lauwersmeer bestaat vijftig jaar. Dat er nu een belangrijk natuurgebied ligt, was destijds niet de bedoeling. De natuur moest overwonnen worden. Intussen is de kijk op natuur gekanteld. Tegenwoordig koesteren we de laatste restanten. In gesprek met boswachter Jaap Kloosterhuis over vijftig jaar Lauwersmeer. Het artikel verscheen in BLAD, tijdschrift voor Noord-Groningen

Koers op kringlooplandbouw

Het circulaire gedachtegoed – al gemeengoed binnen de afval- en milieusector – bereikt nu ook de Nederlandse landbouw. Begin september plaatste Carola Schouten, minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, haar stip op de horizon: kringlooplandbouw in 2030. Onderwijl dendert de landbouwtrein door. Hoe de wissel om te zetten?

Groninger kerknatuur

Het Hogeland staat bekend om haar eeuwenoude kerken. Rondom de torenspitsen liggen vaak fraaie kerkhoven. Het klinkt misschien macaber, maar juist op deze kerkhoven bruist het van het leven. Ransuilen, spechten, oude bomen, zeldzame muurvarens: kerkhoven blijken echte natuurhotspots. Met Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen zoeken we de Groninger kerknatuur op.

Onze polderpanda

Eeuwenlang stonden ze overal in de Groningse weilanden: blaarkoppen. Het markante dier, met haar witte kop, mag met recht een Groningse koe worden genoemd.

Boerenerven als vogelparadijs

In het vlakke Groningse land zijn boerenerven vaak oases voor vogels. Tussen de koeien en paarden jagen kerkuilen op muizen en verschalken boerenzwaluwen als luchtacrobaten insecten.

Laat Griend wandelen

Griend blijkt een stormvloedschoorwal-eiland. Het artikel in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer, is nu online beschikbaar.

Stedelijk groen als bondgenoot

Wateroverlast, overstromingen, hittestress: de gevolgen van klimaatverandering in steden zijn groot. Stadsnatuur biedt oplossingen.

DISCLOSE: zeebodemnatuur in kaart brengen

Eerste nieuwsbrief van het DISCLOSE, een vierjarig onderzoeksproject dat de zeebodemnatuur van de Noordzee in kaart gaat brengen. Met al meteen een bijzondere ontdekking: zandkokerwormriffen bij Bruine Bank. 

DRINGEND WADDENAPPÈL

De Waddenzee behoort tot onze pronkstukken, maar toch staan natuur en weidsheid er onder druk. Dat een integraal Waddenbeheer nodig is, wordt alom beaamd. Het boekwerk Waddenappèl beschrijft het hoe en waarom.

Herintroductie zeegras

Zeegras zaaien blijkt verre van eenvoudig. Het vergt het nodige pionieren. Sinds 2011 vinden in de Nederlandse Waddenzee veldexperimenten plaats met innovatieve zaaimethoden.

Historisch Jaarboek Groningen

In 2017 heb ik een bijdrage mogen leveren aan het Historisch Jaarboek Groningen 2017. De bijdrage gaat over de restauratie van boerderij Paddepoel ten noorden van de stad Groningen.

CO2-credits voor natuurherstel

Nieuw hoogveen, kwelders, mosselbanken: ze houden grote hoeveelheden koolstof vast. En leveren zo een bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Natuurherstel financieren met CO2-credits: in het buitenland gebeurt het succesvol.

Jaarverslag Het Groninger Landschap

Eenmaal in eigendom, stelt Het Groninger Landschap de toekomst van natuurterreinen en cultureel erfgoed blijvend veilig. Vandaar de titel van het jaarverslag 2016: ‘Voor altijd’.

Zeegrasnieuwsbrief

Nieuwe zeegrasvelden een duw in de goede richting geven. Dat is wat het project Zeegrasherstel proefondervindelijk wil uittesten. Eenvoudig blijkt de opgave niet.

Nieuw: bodemtransplantatie

Bodemorganismen spelen bij natuurherstel een cruciale rol, aldus onderzoeker Martijn Bezemer in Milieumagazine.      

Sporen van de Kerstvloed 1717

De Kerstvloed van 1717 vormde het huidige Groningse kustlandschap. In heel Noord-Groningen zijn relicten te vinden die herinneren aan de verwoestende overstroming. Artikel in Golden Raand, tijdschrift van Het Groninger Landschap.

Kiezen voor het milieu?

Maart 2017 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Addo van der Eijk nam voor Milieumagazine de programma’s door en legde ze langs de milieumeetlat.