Koers op kringlooplandbouw

Het circulaire gedachtegoed – al gemeengoed binnen de afval- en milieusector – bereikt nu ook de Nederlandse landbouw. Begin september plaatste Carola Schouten, minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, haar stip op de horizon: kringlooplandbouw in 2030. Onderwijl dendert de landbouwtrein door. Hoe de wissel om te zetten?

Staatssecretaris: ‘Opschalen en versnellen’

Het kabinet zet er circulair een tandje bij. Dat blijkt uit de reactie van het kabinet op de transitieagenda’s. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, is optimistisch gestemd. Nederland ligt volgens haar op koers voor een volledige circulaire economie in 2050. ‘Ik wil opschalen en versnellen, samen met de partners’. Lees het interview…

Circulair ontwerpen

Het klinkt zo logisch: grijp circulaire kansen bij de bron, bij het ontwerp van producten. Ecodesign en circulair ontwerpen: stapels beleidsnota’s en plannen reppen erover.

Hoogbouw als organische uitdaging

Hoogbouw en het inzamelen van organisch keukenafval – menige gemeente kost het de nodige hoofdbrekens. Gemeenten willen wel, maar weten niet hoe. Een landelijk hoogbouwproject wil duidelijkheid scheppen.

Kiezen voor het milieu?

Maart 2017 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Addo van der Eijk nam voor Milieumagazine de programma’s door en legde ze langs de milieumeetlat.

Kwaliteit boven kwantiteit

“Meer inzameling loont alleen wanneer het afval daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled”, zegt Boris van de Ham in een artikel op de website van de Vereniging Afvalbedrijven.

Gft basis voor producten

De publicatie Made by gft zet gft-producten en hun toepassingen in de schijnwerper. Door een betere inzameling groeit de hoeveelheid gescheiden gft. Meer gft leidt tot meer gft-producten.

Van Gft Naar Grondstof

De Vereniging Afvalbedrijven laat in de publicatie Van Gft Naar Grondstof zien hoe belangrijk de gescheiden inzameling en verwerking van gft is. De uitgave maakt inzichtelijk WAAROM dit zo is en HOE meer gescheiden gft-inzameling te realiseren is.

Kamervragen over luierrecycling

Een artikel ‘Hoge nood: luierrecycling’ van mijn hand in het vakblad Afval! was voor Kamerlid Van Veldhoven (D66) aanleiding om Kamervragen te stellen over het recyclen van luiers.

Harde verpakkingsfeiten

Feiten, meningen en belangen. In het verpakkingendossier waren ze vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken wil als onafhankelijke partij helderheid verschaffen. De milieubeweging plaatst kanttekeningen. In dit artikel in Milieumagazine komen beide aan het woord.

Uitgave ‘Groene groei met gft als grondstof’

Dinsdag 9 juli 2013 nam Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) uit handen van directeur Dick Hoogendoorn van de Vereniging Afvalbedrijven de uitgave ‘Groene groei met gft als grondstof’ in ontvangst.

Jaarverslag 2011 gft-sector

De groenste politicus van het jaar, Stientje van Veldhoven, nam in de Tweede Kamer het eerste exemplaar van ‘Meer waarde uit gft-afval’ in ontvangst. Ze kreeg het jaarverslag van de gft-sector uit handen van Ger de Jong, directeur van De Meerlanden en voorzitter van de Afdeling Bioconversie van de Vereniging Afvalbedrijven. Het  jaarverslag laat op toegankelijke wijze…

Recyclen voor de Rolls-Royce van de koffie

“Koffie?” De standaardvraag die Sebas van Wijk, marketingman van Dusseldorp, bij het begin van het gesprek stelt heeft ditmaal een dubbele betekenis. Over koffie gaan we het immers hebben, nu Dusseldorp voor Nespresso een inzamel- en recyclingsysteem voor gebruikte aluminium koffiecapsules heeft opgezet. De recyclinginstallatie in Lichtenvoorde draait sinds afgelopen jaarwisseling. Lees het hele artikel…

Een PCB-vrije wereld in 2025

Polychloorbifenyl, afgekort PCB. Tot het verboden werd in 1985 werd het overal toegepast: in verf, kit, inkt, lijm en als PCB-olie in transformatoren en condensatoren. Miljoenen besmette apparaten zijn nog in werking.

Feniks herrijst uit avi-bodemas

Ook afvalenergiecentrales produceren afval, jaarlijks zo’n 1,5 Mton in de vorm van avi-bodemas. Al decennialang vind avi-bodemas zijn weg in de grond-, weg- en waterbouwsector.