Koers op kringlooplandbouw

Het circulaire gedachtegoed – al gemeengoed binnen de afval- en milieusector – bereikt nu ook de Nederlandse landbouw. Begin september plaatste Carola Schouten, minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, haar stip op de horizon: kringlooplandbouw in 2030. Onderwijl dendert de landbouwtrein door. Hoe de wissel om te zetten?

Staatssecretaris: ‘Opschalen en versnellen’

Het kabinet zet er circulair een tandje bij. Dat blijkt uit de reactie van het kabinet op de transitieagenda’s. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, is optimistisch gestemd. Nederland ligt volgens haar op koers voor een volledige circulaire economie in 2050. ‘Ik wil opschalen en versnellen, samen met de partners’. Lees het interview…

Circulair ontwerpen

Het klinkt zo logisch: grijp circulaire kansen bij de bron, bij het ontwerp van producten. Ecodesign en circulair ontwerpen: stapels beleidsnota’s en plannen reppen erover.

Hoogbouw als organische uitdaging

Hoogbouw en het inzamelen van organisch keukenafval – menige gemeente kost het de nodige hoofdbrekens. Gemeenten willen wel, maar weten niet hoe. Een landelijk hoogbouwproject wil duidelijkheid scheppen.

Kiezen voor het milieu?

Maart 2017 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Addo van der Eijk nam voor Milieumagazine de programma’s door en legde ze langs de milieumeetlat.

HOE HET SPOOR VLOT TE TREKKEN?

Het modal shift-beleid – het verschuiven van goederen van weg naar spoor en binnenvaart – blijkt een mislukking. Goederenvervoer per spoor verliest zelfs terrein. Door de crisis, hoge spoortarieven en een haperende Betuwelijn. Meer flexibiliteit kan verlichting brengen. Lees hier het artikel in Milieumagazine:

Kwaliteit boven kwantiteit

“Meer inzameling loont alleen wanneer het afval daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled”, zegt Boris van de Ham in een artikel op de website van de Vereniging Afvalbedrijven.

Maatschappelijke impact

Klimaatvraagstuk, energietransitie, armoedebestrijding: de huidige grote uitdagingen vragen om een biljoeneninvestering. Dit artikel in Milieumagazine beschrijft hoe kapitaalkrachtige institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, met impact-investeringen een meetbaar verschil willen maken.      

Klimaatverdrag & klimaatzaken

Het Klimaatverdrag treedt in werking, maar biedt het ook juridische kansen? Advocaat Roger Cox en hoogleraar Jonathan Verschuuren spreken zich uit in Milieumagazine.

Gft basis voor producten

De publicatie Made by gft zet gft-producten en hun toepassingen in de schijnwerper. Door een betere inzameling groeit de hoeveelheid gescheiden gft. Meer gft leidt tot meer gft-producten.

Van Gft Naar Grondstof

De Vereniging Afvalbedrijven laat in de publicatie Van Gft Naar Grondstof zien hoe belangrijk de gescheiden inzameling en verwerking van gft is. De uitgave maakt inzichtelijk WAAROM dit zo is en HOE meer gescheiden gft-inzameling te realiseren is.

Kamervragen over luierrecycling

Een artikel ‘Hoge nood: luierrecycling’ van mijn hand in het vakblad Afval! was voor Kamerlid Van Veldhoven (D66) aanleiding om Kamervragen te stellen over het recyclen van luiers.

Inspirerende regiobijeenkomst

Op dinsdag 22 april 2014 vond op het Provinciehuis van de provincie Fryslân in Leeuwarden een inspirerende regiobijeenkomst plaats van het project ‘De Zachte Zandmotor’. 

Harde verpakkingsfeiten

Feiten, meningen en belangen. In het verpakkingendossier waren ze vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken wil als onafhankelijke partij helderheid verschaffen. De milieubeweging plaatst kanttekeningen. In dit artikel in Milieumagazine komen beide aan het woord.

Uitgave ‘Groene groei met gft als grondstof’

Dinsdag 9 juli 2013 nam Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) uit handen van directeur Dick Hoogendoorn van de Vereniging Afvalbedrijven de uitgave ‘Groene groei met gft als grondstof’ in ontvangst.

Verdeelde meningen over gasrotonde

Nederland steekt miljarden in het uitbouwen van de gasrotonde. Maar draagt de gasrotonde wel bij aan een schone energievoorziening? Chris Glerum van de Gasunie houdt in dit artikel in Milieumagazine een warm pleidooi voor de gasrotonde.