Laat Griend weer wandelen

Een artikel over het eiland Griend in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. Griend blijkt een zogenaamde stormvloedschoorwal-eiland. Anders dan bij barrière-eilanden, waar zand en zeestromen de vorming bepalen, spelen bij dit type eiland stormvloeden een sleutelrol. Zand, schelpen en planten werpen dan een halvemaanvormige schoorwal op. Om de interacties tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het ‘wandelen’ van Griend te bestuderen, startten in het voorjaar van 2017 twee grootschalige veldexperimenten.

Het artikel staat in het septembernummer. Auteurs: L.L. Govers, T. van der Heide, H. Olff, Q.J. Smeele & A. van der Eijk. Later komt het artikel beschikbaar op het internet.

afbeelding

 

Advertenties