Klimaatverdrag & klimaatzaken

Het Klimaatverdrag treedt in werking, maar biedt het ook juridische kansen? Advocaat Roger Cox en hoogleraar Jonathan Verschuuren spreken zich uit in Milieumagazine.

Het Klimaatvonnis van juni 2015 was ronduit spectaculair. Een wereldwijde primeur.
Niet eerder dwong een rechter de overheid om broeikasgasemissies sterk te reduceren.
Indirect speelde het VN-Klimaatverdrag een sleutelrol bij de uitspraak. Inmiddels ligt er
een nieuw Klimaatakkoord, namelijk dat van Parijs. Biedt het extra kansen?

 

Advertenties