Zilte Vitaliteit

It Fryske Gea gaat de boer op met de visie Zilte Vitaliteit. Samen met anderen wil de natuurorganisatie kansen benutten op de grens van zoet en zout.Een vitale en bruisende Waddenkust. Dat is waar It Fryske Gea zich sterk voor maakt.
It Fryske Gea kan dit niet alleen. Een vitale kust vraagt om samenwerking. De organisatie nodigt bewoners en gebruikers uit de kuststreek – landbouw, waterbeheer, recreatie, cultuur, dorpen – uit om in dialoog te gaan. Om met elkaar te zoeken naar gedeelde kansen. Kansen zijn er volop, zo laten bestaande initiatieven zien. Gezamenlijk kunnen ze de Friese Waddenkust verrijken. Met projecten rond zilte landbouw, levendige dorpen, groene dijken en natuur. Zilt vormt de rode draad in deze visie.

 

Advertenties