Gronings Ganzenakkoord

De ganzenproblematiek is uitermate complex. De wensen lopen ver uiteen. Waar boeren ganzen het liefst afschieten, laten natuurbeschermers ze liever met rust. In Groningen kwamen de partijen eruit, in goed overleg. Met het Ganzenakkoord bewandelen ze een gezamenlijk pad: rust voor wintergasten, populatiebeheer van zomerganzen.

Samenwerken
Een zwerm ganzen roept tegenstrijdige beelden op. De een ziet prachtige wilde vogels, de ander de schade die ze op het boerenland veroorzaken. De belangen van boeren, jagers, natuurbeschermers en overheid verschillen sterk. In dit artikel in de Golden Raand komen de belangen aan het woord. Over één ding is iedereen het eens: het belang van samenwerken. “We moeten proberen om hier samen uit te komen en de ganzen niet vogelvrij te verklaren”, vertelt Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap. Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen, zette de Groningse partijen om tafel. Samen kwamen ze eruit, met een compromis: afspraken over het verminderen van broedganzen in de zomer, terwijl trekganzen met rust worden gelaten.

Advertenties