Inspirerende regiobijeenkomst

Op dinsdag 22 april 2014 vond op het Provinciehuis van de provincie Fryslân in Leeuwarden een inspirerende regiobijeenkomst plaats van het project ‘De Zachte Zandmotor’. Aanwezig waren onder meer de provincie Fryslân, gemeenten Sud West Fryslân en de Friese Meren, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en kennisinstellingen, zoals Deltares en Wageningen Universiteit. De stichting Het Blauwe Hart organiseerde deze regiobijeenkomst. Op basis van de bijeenkomst heb ik een beleidsnotitie opgesteld.

Voor de uitkomsten en resultaten van de regiobijeenkomst, klik hier.

Advertenties