Klimaatwinnaars en -slachtoffers

De opwarming van de aarde krijgt vat op de vogelstand. Vogelsoorten rukken op naar het noorden, trekvogels missen de vervroegde insectenpiek, en nesten spoelen weg door overstromingen. “Dat het klimaat verandert, staat vast”, vertelt Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, in een artikel in de Golden Raand. Hij noemt de bonte vliegenvanger als één van de eerste bewezen klimaatslachtoffers. Het is volgens Olff van belang om de Groningse natuur robuust te maken, om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Klik hier voor het zomernummer van de Golden Raand. Het artikel staat op pagina’s 12-13.

vliegenvanger

Advertenties