Nieuwe natuur versterkt Afsluitdijk

Met de uitgave ‘Afsluitdijk natuurlijk veilig’ houden natuur- en milieuorganisaties begin 2011 een gezamenlijk pleidooi om de Afsluitdijk in te richten als een natuurlijke klimaatbuffer met vrije doortrek van vissen. Uit de interviews in het boekje blijkt dat zo’n Afsluitdijk, ingericht als natuurlijke klimaatbuffer, op veel steun van betrokkenen kan rekenen. De noodzakelijke opknapbeurt van de Afsluitdijk vraagt niet om een deeloplossing puur gericht op veiligheid, maar om een integraal, innovatief en breed gedragen aanpak. Dat is de oproep aan besluitvormers over de Afsluitdijk.

natuurlijk-veilig2

Hidde van Kersen, directeur van de Waddenvereniging overhandigt op 13 januari 2011 de uitgave “Afsluitdijk, natuurlijk veilig” aan Annemiek Nijhof, directeur generaal Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

afsluitdijk

Afsluitdijk natuurlijk veilig (2010), Waddenvereniging, It Fryske Gea, IJsselmeervereniging, Landschap Noord-Holland, Het Flevo-landschap, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied, Stichting Wad, Vogelbescherming Nederland, Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Programma Naar een Rijke Waddenzee.

Advertenties