ziltevitaliteit

Zilte Vitaliteit

It Fryske Gea gaat de boer op met de visie Zilte Vitaliteit. Samen met anderen wil de natuurorganisatie kansen benutten op de grens van zoet en zout.

ziltevitaliteit

Zilte Vitaliteit

It Fryske Gea gaat de boer op met de visie Zilte Vitaliteit. Samen met anderen wil de natuurorganisatie kansen benutten op de grens van zoet en zout.

made-by-gft

Gft basis voor producten

De publicatie Made by gft zet gft-producten en hun toepassingen in de schijnwerper. Door een betere inzameling groeit de hoeveelheid gescheiden gft. Meer gft leidt tot meer gft-producten.

made-by-gft

Gft basis voor producten

De publicatie Made by gft zet gft-producten en hun toepassingen in de schijnwerper. Door een betere inzameling groeit de hoeveelheid gescheiden gft. Meer gft leidt tot meer gft-producten.

De Slufter

Vogelwachters in De Slufter

Kwetsbare natuur beschermen door bezoekers te laten zien hoe mooi en bijzonder de natuur is. Dat is het idee achter de vogelwachters die van april tot augustus bij De Slufter bivakkeerden.

De Slufter

Vogelwachters in De Slufter

Kwetsbare natuur beschermen door bezoekers te laten zien hoe mooi en bijzonder de natuur is. Dat is het idee achter de vogelwachters die van april tot augustus bij De Slufter bivakkeerden.

Utopia

Welkom bij Utopia

Aan de oostzijde van Texel ligt Utopia, een binnendijks terrein van Natuurmonumenten. Een vogelparadijs is het, waar in het voorjaar zevenduizend paar grote sterns broeden.

Utopia

Welkom bij Utopia

Aan de oostzijde van Texel ligt Utopia, een binnendijks terrein van Natuurmonumenten. Een vogelparadijs is het, waar in het voorjaar zevenduizend paar grote sterns broeden.

gans

Gronings Ganzenakkoord

De ganzenproblematiek is uitermate complex. De wensen lopen ver uiteen. Waar boeren ganzen het liefst afschieten, laten natuurbeschermers ze liever met rust. In Groningen kwamen de partijen eruit, in goed overleg.

gans

Gronings Ganzenakkoord

De ganzenproblematiek is uitermate complex. De wensen lopen ver uiteen. Waar boeren ganzen het liefst afschieten, laten natuurbeschermers ze liever met rust. In Groningen kwamen de partijen eruit, in goed overleg.

waddensleutels2

Magazine Waddensleutels

Het magazine ‘Waddensleutels’, verschenen tijdens het afsluitende symposium op 16 april 2015, laat op toegankelijke wijze de bevindingen zien van het onderzoeksproject Waddensleutels.

waddensleutels2

Magazine Waddensleutels

Het magazine ‘Waddensleutels’, verschenen tijdens het afsluitende symposium op 16 april 2015, laat op toegankelijke wijze de bevindingen zien van het onderzoeksproject Waddensleutels.

reiger

Groningen als vogelparadijs

De grauwe kiekendief, de grote zilverreiger, de grauwe gors: sommige vogels houden echt van Groningen. Deze serie in de Golden Raand brengt ze in tekst en beeld.

reiger

Groningen als vogelparadijs

De grauwe kiekendief, de grote zilverreiger, de grauwe gors: sommige vogels houden echt van Groningen. Deze serie in de Golden Raand brengt ze in tekst en beeld.