Historisch Jaarboek Groningen

In 2017 heb ik een bijdrage mogen leveren aan het Historisch Jaarboek Groningen 2017. De bijdrage gaat over de restauratie van boerderij Paddepoel ten noorden van de stad Groningen. Advertenties

Historisch Jaarboek Groningen

In 2017 heb ik een bijdrage mogen leveren aan het Historisch Jaarboek Groningen 2017. De bijdrage gaat over de restauratie van boerderij Paddepoel ten noorden van de stad Groningen.

Circulair ontwerpen

Het klinkt zo logisch: grijp circulaire kansen bij de bron, bij het ontwerp van producten. Ecodesign en circulair ontwerpen: stapels beleidsnota’s en plannen reppen erover.

Circulair ontwerpen

Het klinkt zo logisch: grijp circulaire kansen bij de bron, bij het ontwerp van producten. Ecodesign en circulair ontwerpen: stapels beleidsnota’s en plannen reppen erover.

Mega-moeras als achtertuin

Stadjers hebben maar geluk: in hun achtertuin ligt sinds kort een gigantisch moerasgebied.

Mega-moeras als achtertuin

Stadjers hebben maar geluk: in hun achtertuin ligt sinds kort een gigantisch moerasgebied.

Hoogbouw als organische uitdaging

Hoogbouw en het inzamelen van organisch keukenafval – menige gemeente kost het de nodige hoofdbrekens. Gemeenten willen wel, maar weten niet hoe. Een landelijk hoogbouwproject wil duidelijkheid scheppen.

Hoogbouw als organische uitdaging

Hoogbouw en het inzamelen van organisch keukenafval – menige gemeente kost het de nodige hoofdbrekens. Gemeenten willen wel, maar weten niet hoe. Een landelijk hoogbouwproject wil duidelijkheid scheppen.

Afvalconferentie 2017: trots op successen

Niet denken in problemen, maar in oplossingen. Dat is de teneur tijdens de Afvalconferentie op 4 oktober 2017 bij Utrecht. 

Afvalconferentie 2017: trots op successen

Niet denken in problemen, maar in oplossingen. Dat is de teneur tijdens de Afvalconferentie op 4 oktober 2017 bij Utrecht. 

CO2-credits voor natuurherstel

Nieuw hoogveen, kwelders, mosselbanken: ze houden grote hoeveelheden koolstof vast. En leveren zo een bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Natuurherstel financieren met CO2-credits: in het buitenland gebeurt het succesvol.

CO2-credits voor natuurherstel

Nieuw hoogveen, kwelders, mosselbanken: ze houden grote hoeveelheden koolstof vast. En leveren zo een bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Natuurherstel financieren met CO2-credits: in het buitenland gebeurt het succesvol.

Laat Griend weer wandelen

Een artikel over het eiland Griend in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. Griend blijkt een zogenaamde stormvloedschoorwal-eiland. 

Laat Griend weer wandelen

Een artikel over het eiland Griend in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. Griend blijkt een zogenaamde stormvloedschoorwal-eiland.